Termeni si conditii

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne bucura vizita dumneavoastra pe pagina de internet si va multumim pentru interesul acordat companiei noastre. Pentru noi este important sa utilizam cu responsabilitate datele dumneavoastra cu caracter personal. Astfel, respectarea normelor cu privire la protectia datelor cu caracter personal este pentru noi un lucru de la sine inteles. Ne dorim ca vizita dumneavoastra pe pagina noastra de internet sa se desfasoare intr-un mod sigur si sa va simtiti confortabil.

Prelucrarea datelor cu caracter persona se desfasoara in conformitate cu Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal si cu legile nationale aplicabile in materie. Prin prezenta politica de confidentialitate dorim sa informam publicul despre modalitatea, cadrul si scopul pentru care noi prelucram datele cu caracter personal cerute.
In calitate de responsabili am efectuat numeroase modificari organizatorice si imbunatatiri tehnice pentru a va putea oferi o protectie maxima in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal ce veti fi rugati sa le oferiti prin intermediul paginii noastre de internet.

1. Date cu caracter personal – inregistrare automata in timpul vizitarii paginii noastre de internet

In timpul utilizarii paginii noastre de internet, din motive tehnice si organizatorice sunt salvate urmatoarele date: adresa IP, data + ora accesarii, motorul de cautare folosit, o lista a eventualelor documente descarcate.
Pagina noastra de internet foloseste cookies. Cookies sunt fisiere text care sunt stocate in sistemul de operare al calculatorului. Persoana vizata are posibilitatea de a refuza utilizarea de cookie-uri prin modificarea setarilor din browserul de internet si astfel sa refuze utilizarea acestora de catre pagina noastra de internet. Mai mul decat atat, cookie-uri deja salvate pot fi sterse fie prin intermediul browserului, fie cu ajutorul aplicatiilor software. Amintim insa ca odata cu dezactivarea utilizarii cookie-urilor din browser, nu vor putea fi utilizate toate functiile paginii noastre de internet.

2. Denumirea si adresa Operatorului de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal – in sensul Regulamentului de baza cu privire la protectia datelor, al legilor aplicabile in statele UE si al altor dispozitii legale privind protectia datelor – este:
S.C. Gala Conf S.R.L.
Str. Republicii
Loc. Gilau, Jud. Cluj
Tel. 0742211503
E-Mail: contact@gala.ro
Datele de contact ale responsabilului nostru cu protectia datelor sunt:
Gabor Andrei
Str. Republicii
Loc. Gilau, Jud. Cluj
Tel. 0751487959
E-Mail: contact@gala.ro
Responsabilul nostru cu protectia datelor va sta oricand la dispozitie pentru orice intrebari sau probleme legate de protectia datelor.

3. Inregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizata are posibilitatea de a se inregistra pe site-ul nostru oferind date cu caracter personal. Despre ce date este vorba si ce date vor fi transmise celui raspunzator pentru prelucrarea datelor cu caracter se poate deduce din formularul oferit spre completare. Aceste date cu caracter personal se salveaza si utilizeaza exclusiv intern si in scop personal. Responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, poate oferi mai departe aceste date altor mandatari, de exemplu curieri, care la randul lor au obligativitatea de a folosi aceste date in scop intern, scop in care i-au fost transmis de catre operator.
Inregistrarea persoanelor vizate prin oferirea datelor cu caracter personal este benevola si sunt necesare responsabilului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a putea oferi persoanei vizate produse sau servicii conform scopului pentru care acesta s-a inregistrat.
Responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va oferi informatii oricarei persoane vizate, in urma unei cereri formulate, despre ce date cu caracter personal au fost pastrate. Mai mult, responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va sterge sau va corecta datele la dorinta persoanei vizate, atat timp cat nu exista o obligativitate legal contrara de a pastra datele in cauza.

4. Abonare la anunturi publicitare

Pe pagina noastra de internet i se ofera ocazia utilizatorului sa se aboneze la anunturile noastre. Ce date se vor colecta si pastra in aceasta privinta vor fi precizate in formularul de la momentul completarii. Obisnuim sa informam clientii si partenerii nostri la intervale regulate, sub forma de anunt, despre noile oferte ale noastre. De regula anunturile noastre pot fi receptionate de catre persoanele vizate doar comunicand o adresa de email valida (adresa postala electronica). Dupa inregistrare, persoana vizata va primi o singura data, un email de confirmare pe adresa de email precizata, prin care i se va cere sa confirme faptul ca doreste sa primeasca anunturile publicitare. Tot in acest mod, se verifica si daca proprietarul adresei electronice a autorizat in calitate de persoana vizata primirea acestor anunturi.
In momentul inregistrarii pentru primirea regulata a anunturilor publicitare vom pastra atat adresa de internet a momentului inregistrarii (IP) alocata de catre compania ce ofera serviciul de internet cat si data si ora la care s-a efectuat cererea.
Datele preluate la inregistrarea pentru primirea anunturilor vor fi utilizate doar in acel scop. Destinatarii acestor anunturi vor putea fi instiintati tot pe aceasta cale despre modificari in ceea ce priveste trimiterea acelor anunturi sau modificari tehnice inerente ce s-ar putea sa aiba loc. Datele ce au fost preluate cu acest scop nu vor fi predate catre terti. Abonarea la anunturilre noastre publicitare poate fi reziliata oricand de catre persoana vizata. Persoana vizata poate sa retraga oricand dreptul acordat de a pastra datele cu caracter personal retinute cu ocazia abonarii la anunturile noastre publicitare. In scopul acestei dezabonari, in cadrul fiecarui anunt veti regasi un link. De asemenea exista si posibilitatea de a se dezabona la acest serviciu atat direct pe pagina de internet a companiei, cat si prin comunicarea acestei dorinte pe orice cale.

5. Modalitati de contact prin intermediul paginii de internet

Pentru o comunicare facila, dar si din motive legale, pagina noastra de internet va pune la dispozitie o adresa de email. O data ce o persoana interesata ne trimite un email sau completeaza un formular de contact, responsabilul de prelucrare a datelor cu caracter personal va prelua datele cu caracter personal si le va pastra. Aceste date oferite in mod deliberat de catre persoana avizata vor fi pastrate in scopul prelucrarii si restabilirii contactului cu persoana avizata. Nu va exista o predare a acestor date catre terti.

6. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare
Orice persoana vizata are dreptul sa ceara de la responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal informatia daca i-au fost pastrate date cu caracter personal.
b) Dreptul de informare
Orice persoana vizata are dreptul de a cere responsabilului pentru prelucrarea datelor informatii asupra datelor ce au fost pastrate si o copie a acestora. Mai mult, persoana vizata are dreptul de a cere urmatoarele informatii:
• scopul prelucrarii datelor.
• categoriile datelor cu caracter personal.
• persoanele sau categoria de persoane ce au primit sau vor primi in viitor datele cu caracter personal pastrate, in special in cazul in care acestia sunt tari terte sau organizatii internationale.
• termenul pana la care vor fi pastrate aceste date, iar daca nu e posibila o astfel de informatie, atunci criteriile care stabilesc durata acestei retineri.
• existenta unui drept cu privire la rectificare ori stergerea datelor cu caracter personal sau limitarea modificarii acestora sau chiar retragerea acordului ca aceste date sa fie modificate.
• dreptul de a inainta o plangere unei institutii de supraveghere.
• in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizata, exista dreptul de informare asupra provenientei acestor date.
daca datele cu caracter personal au fost predate catre o tara terta sau o organizatie internationala. In cazul in care o astfel de situatie survine, persoana vizata are dreptul sa primeasca informatii asupra garantiilor in ceea ce priveste transmiterea acestor date.
c) Dreptul la rectificare
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal poate face obiectul unei cereri de rectificare din partea persoanei vizate. Persoana vizata are la dispozitie, avand in vedere scopul prelucrarii, dreptul de a cere completarea datelor.
d) Dreptul la stergere (Dreptul de a fi uitat)
Orice persoana vizata are dreptul de a cere responsabilului pentru prelucrarea datelor ca datele cu caracter personal ca acestea sa fie sterse de indata, atat timp cat unul din motivele urmatoare stau la baza cererii sau cat timp nu e necesara o prelucrare:
Datele cu caracter personal au fost pastrate pentru anumite scopuri care la acest moment nu se mai justifica;
 Persoana vizata revoca acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 6 alin. 1 sau art. 9 alin. 2 din Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal si totodata nu exista nicio alta obligativitate legala ce implica prelucrarea datelor.
Persoana vizata obiecteaza conform art. 21 alin 1 din Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal si nu exista alte motive primare pentru prelucrarea acestor date, fie obiecteaza in temeiul art. 21 alin. 2 impotriva prelucrarii datelor.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate neregulamentar.
Stergerea datelor poate fi o obligativitate legala impusa de Uniunea Europeana sau de catre un stat membru, norma caruia responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie sa se supuna.
Datele cu caracter personal au fost pastrate in legatura cu servicii conform art. 8 alin 1 din Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.
e) Dreptul de a limita prelucrarea
Orice persoana vizata are dreptul de a cere responsabilului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, limitarea prelucrarii datelor, cand intervine una din urmatoarele situatii:
• Corectitudinea datelor este pusa la indoiala de catre persoana vizata.
• Prelucrarea a fost deficitara iar persoana vizata se impotriveste stergerii si cere in schimb limitarea utilizarii datelor cu caracter personal.
• Responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai are nevoie de aceste date, insa persoana vizata are nevoie de ele pentru validare, utilizare sau apararea drepturilor nascute.
• Persoana vizata s-a indreptat impotriva prelucrarii datelor conform art. 21 alin 1 din Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal si nu s-a stabilit pana la acest moment daca motivele responsabilului sunt superiorare celor persoanei vizate.
f) Dreptul de a transmite datele
Orice persoana vizata are dreptul de a cere responsabilului ca datele sale cu caracter personal oferite si pastrate sa fie transmise intr-un mod structurat, uzual si intr-o forma ce poate fi citita de un sistem electronic. De asemenea are dreptul de a solicita predea catre un alt responsabil a datelor cu caracter personal prin intermediul responsabilului actual ce detine datele cu caracter personal. Persoana vizata trebuie sa se asigure ca prin exercitarea dreptului de a transmite datele mai departe prin intermediul responsabilului actual catre un alt responsabil, si atunci cand acest lucru este tehnic posibil, nu se lezeaza drepturile si libertatile altor persoane.
g) Dreptul la obiectie
Orice persoana vizata are dreptul acordat prin reglementarile Uniunii Europene de a cere responsabilului ca din motive ce reies din situatii exceptionale, datele sale cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, drept exercitat in temeiul art. 6 alin. 1e sau 1f din Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal. Acest lucru se refera si la situatia de profilare.
In cazul unei astfel de obiectii, nu vom mai prelucra datele, exceptand cazul in care vom avea motive ce tin de protectia si in interesul drepturilor si libertatilor persoanei vizate, sau prelucrarea deserveste validarii, exercitarii sau apararii unui drept legal.
In situatia in care noi prelucram date in scopul executarii de reclame directe, persoana vizata are oricand dreptul de a obiecta impotriva acestei prelucrari. Acest lucru se aplica si in cazul profilarii, atat timp cat se afla in legatura cu reclame directe. Daca o persoana face uz de acest drept si ridica obiectie in acest sens, nu vom mai efectua prelucrarea.
h) Decizii automate in cazuri individuale, implicit si profilare
Orice persoana vizata are dreptul de a nu fi supusa unei prelucrari decizionale exclusiv automate, inclusiv profilare, care sa aiba efecte juridice sau sau alte repercursiuni, atat timp cat decizia respectiva (1) nu e necesara pentru incheierea unui contract sau indeplinirea unuia existent intre persoana vizata si responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sau (2) in baza normelor Uniunii sau a statelor membre, caruia responsabilul se supune, acest lucru este admis si aceste norme sunt niste masuri pentru pastrarea drepturilor si libertatilor, si care apara implicit si interesele persoanei vizate sau (3) cu acordul explicit al persoanei vizate.
i) Dreptul de a revoca acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice persoana vizata are dreptul de a revoca acceptul prelucrarii datelor cu caracter personal.

In scopul exercitarii acestor drepturi de catre o persoana vizata, aceasta se poate adresa oricand unuia din angajatii nostri responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. Temeiul juridic al prelucrarii

Art. 6 I lit a din Regulamentul General Privind Protectia Datelor sta ca baza legala in ceea ce priveste prelucrarile unde este necesara o aprobare in acest sens. Daca o prelucrare a datelor cu caracter personal este necesara in scopul indeplinirii unui contract, al carei parte este persoana vizata, cum de altfel e uzual in cazuri de curierat sau in cazuri de servicii sau servicii reciproce, atunci baza legala rezida in art. 6l lit. b al Regulamentului General Privind Protectia Datelor. Aceeasi norma se aplica in cazul prelucrarii datelor premergatoare incheierii contractuale, ca de exemplu in cazul intrebarilor si clarificarilor cu privire la produse si servicii. Daca compania noastra se supune prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea indeplinirii unor obligatii ca de exemplu de impozitare, atunci prelucrarea se bazeaza pe art. 6 lit.c din Regulamentului General Privind Protectia Datelor. In cazuri rare exista posibilitatea prelucrarii datelor cu caracter personal si in cazuri vitale pentru persoana vizata sau a unei alte persoane, fapt ce se supune dispozitiilor art. 6 lit. d.

8.Durata pentru care datele cu caracter personal sunt pastrate

Criteriul pentru stabilirea duratei pastrarii datelor cu caracter personal este cea legala. Dupa expirarea termenului, datele vor fi sterse ca efect al rutinei, atat timp cat nu mai sunt necesare prelucrarii sau negocierii contractuale.

9.Norme legale sau contractuale cu privire la punerea la dispozitie a datelor cu caracter personal;

Oferirea datelor cu caracter personal este partial o obligativitate sau poate sa derive din clauze contractuale (ex. date despre parteneri contractuali). De exemplu, persoana vizata este obligata sa ne puna la dispozitie date cu caracter personal atunci cand compania noastra incheie cu aceasta un contract. Un refuz cu privire la comunicarea acestor date ar duce la neincheierea contractului.

10. Decizie asupra unei prelucrari automate

Compania noastra nu utilizeaza prelucrari automate, implicit asa-numita profilare.

X
Adauga in cos